Lenen en inleveren

Lenen uit de bib, hoe werkt dat?

Wil je een boek uitlenen? Is het niet aanwezig? Wil je iets terugbrengen? Of nog even langer houden? Leer hier hoe het kan.

Lenen en inleveren

In de bibliotheek kun je onder meer boeken, magazines, CD's en DVD's uitlenen. Als je lid bent is dit gratis. Zorg er wel voor dat je de geleende materialen op tijd terug inlevert, anders kun je een boete oplopen. Gelukkig kun je ook verlengen!

Hoe leen ik uit?

Ben je lid van de bib, dan kan je materialen gratis ontlenen.
Je leent zelf uit via de zelfscans.

Hulp nodig? Spreek een medewerker aan.

Wat mag ik meenemen?

Je mag 20 materialen uitlenen, ongeacht de soort.

Hoe lang mag ik materialen lenen?

Je kan alle materialen 4 weken uitlenen.

De inleverdatum vind je op jouw ticket.

Kan ik alles uitlenen?

Je kan bijna alle materialen in de bib uitlenen.
Sommige materialen (vb. referentiewerken) kan je enkel in de bib raadplegen. Ook kranten en het meest recente nummer van alle tijdschriften kan je niet uitlenen.

Hoe kan ik inleveren?

Inleveren gaat in de bib in de inlevergleuven of in de buiteninlevergleuf die 24 uur op 24 beschikbaar is. Je steekt de materialen één voor één in de gleuf.

Hulp nodig? Spreek een medewerker aan.

Oei, ik ben te laat. Wat nu?

Ben je te laat met inleveren, dan krijg je een boete. Die boete bedraagt € 0,10 per dag per materiaal. Wanneer je kosten meer dan € 5 bedragen, kan je niet meer uitlenen, verlengen, reserveren en kopiëren of printen.
Breng je materialen na herhaaldelijke verwittiging niet terug, dan kan de bib deze terugvorderen via gerechtelijke weg.

Hoe kan ik boetes vermijden?

 • Print steeds een uitleenticketje af, daar staat de inleverdatum op.
 • Controleer jouw Mijn bibliotheek-account. Daarop zie je wanneer een materiaal terug ingeleverd moet worden. Hier kan je ook jouw geleende materialen verlengen.  
 • Geef je e-mailadres door aan de bib. Je ontvangt dan 3 dagen voor de inleverdatum een herinneringsmail. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van dit e-mailadres.
  Heb je geen e-mail gehad? Dan moet je nog steeds jouw boete betalen. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de geleende materialen. De herinneringsmail is gewoon een extra service van de bib.

Oei, ik ben een boek kwijt. Wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact op met de bib, want het materiaal blijft op je kaart staan. De boete kan dus hoog oplopen.

Hoe kan ik verlengen?

Je kan 1 keer verlengen (4 weken extra).
Gereserveerde materialen kan je niet verlengen.

Hoe doe ik dit?

Verlengen kan op verschillende manieren,

 • via ‘Mijn bibliotheek' 
 • in de bib aan de zelfscans of
 • telefonisch tijdens de openingsuren.

Hoe kan ik reserveren?

Je kan materialen reserveren. Dit kost 1,25 euro per gereserveerd materiaal.

Hoe doe je dit?

Ook reserveren kan 

 • via ‘Mijn bibliotheek’
 • in de bib aan een catalogus-computer of   
 • telefonisch tijdens de openingsuren

Wanneer het boek beschikbaar is, ontvang je onmiddellijk een e-mail of een brief. Het gereserveerde materiaal kan je dan afhalen aan de onthaalbalie binnen de 7 dagen.